hrava_sova_logo

tak trochu jiné učení

Vzdělávání přizpůsobené schopnostem, tempu a zájmům dětí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Každý žák je jiný, má jiné potřeby, jiné zájmy, talent na něco jiného. Proto se přizpůsobujeme žákovi a ne osnovám. Naši pomoc s výukou se snažíme přizpůsobit potřebám dětí, jejich snům, aby měly možnost se rozvíjet směrem, kterým si přejí. Pokud dítě něco nebaví, snažíme se nacházet motivaci, aby ho to zaujalo a začalo bavit.

MALÝ KOLEKTIV

Naše centrum provází děti na individuálním vzdělávání od 1. do 9. třídy. Ve třídách je od 5. do 10. žáků. Snažíme se, aby děti vzájemně pracovaly, tzn. že pracují dohromady jak velcí, tak malí. 

ALTERNATIVNÍ VÝUKA NENÍ JEN V LAVICÍCH

Výuka probíhá jak v prostorách centra, tak v přírodě. Zde si děti často všimnou věcí, které se při běžné výuce nedozví. Pořádáme výlety a exkurze. 

ŽIVOT NÁS NAUČÍ

Je spousta věcí, které se děti ve škole učí, ale v životě je nikdy nepoužije. A naopak věci, které jsou pro život nezbytné, se ve škole neučí. Neplýtváme proto časem učení se věcí, které v životě potřebovat nebudeme. Dáme dětem základ, který potřebují a zbytek je naučí život.

VZDĚLÁVÁNÍ
A PŘEZKOUŠENÍ

Výuku vedeme ve smyslu škola hrou. Ono i ve hře se dá spousty nového naučit a zopakovat si staré. Učíme se, co je pro život nezbytné, a naopak neplýtváme časem učením se nepotřebných detailů.

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

Snažíme se, aby se děti v centru cítily, jako doma. Sdílíme společně radosti i starosti.

Kontaktujte nás

 Šnajderová Petra / +420 724 759 102

 Sochnová Šárka / +420 737 163 490

 Zdeňka Košická / +420 739 021 568

Email: info@hravasova.cz

Komunitní centrum HRAVÁ SOVA z. s.
IČO : 11775211

Sídlo:
Kotkova 3, 669 02 Znojmo

Fakturační údaje:
Šumná 199, 671 02 Šumná (okres Znojmo)

partneři

Velice oceníme jakoukoliv pomoc, jak finanční na transparentní účet 5830705010/5500, do poznámky prosíme uvést ,,DAR" tak materiální.

logo_laufen_standard
logo_laufen_standard
SSZN
Klasické%20 %20barevná%20černá%202.1.1